Tag Archives: อภิรดี สนธิชัย

หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อบริหารจัดการงานและเป้าหมายสำเร็จ

หลักสูตรการฝึกอบรมการบริการเวลาเพื่องานสำเร็จ

หลักการและเหตุผล การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นแน่ [อ่านต่อ]

พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ทุกวันด้วย PDCA

การเอาความรู้ไปใช้แล้วรู้ว่าเราทำได้ดีแล้ว หรือต้องพัฒนา ปรับปรุง ส่วนไหนบ้าง PDCA เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ทำงานเก่งขึ้นได้แบบไม่ยากเลยค่ะ