Tag Archives: สุณิชชา

อยากเป็นวิทยากร ห้ามพลาด!!!

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ อ.สุณิชชา ชอบชัย

มือใหม่ อยากเป็นวิทยากรมีหลายเรื่องให้ฝึก ซึ่งหนึ่งในหล [อ่านต่อ]

เทคนิคการวางแผนงานเพื่องานสำเร็จและมีประสิทธิผล

การวางแผนงานสำหรับผู้บริหาร อ.สุณิชชา อบรม

การวางแผนการทำงานเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานจริงภายในองค์กรว่าจะมีแนวโน้ม ทิศทาง อุปสรรคที่ต้องรับมือ น่าจะมีอะไรบ้าง

พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ทุกวันด้วย PDCA

การเอาความรู้ไปใช้แล้วรู้ว่าเราทำได้ดีแล้ว หรือต้องพัฒนา ปรับปรุง ส่วนไหนบ้าง PDCA เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ทำงานเก่งขึ้นได้แบบไม่ยากเลยค่ะ