อยากเป็นวิทยากร ห้ามพลาด!!!

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ อ.สุณิชชา ชอบชัย

มือใหม่ อยากเป็นวิทยากรมีหลายเรื่องให้ฝึก ซึ่งหนึ่งในหลายๆ เรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากรนั้นก็คือ “การเขียนหลักสูตร” สำหรับเป็นแนวทางการสอนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รู้ว่าเนื้อหาที่วิทยากรจะสอนนั้นมีประเด็นหลักที่สำคัญคืออะไรบ้าง และผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่มาเรียนกับวิทยากรในแต่ละหลักสูตร

ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรหรือเพิ่งเข้ามาสู่การเป็นวิทยากรได้ไม่นานนั้นอาจยังไม่สามารถเขียน “หลักสูตร” ได้คล่อง และจับประเด็นได้ชัดเจนมากนัก วันนี้ sunitcha.com จะมาบอกเคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนหลักสูตรเพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างง่ายๆ

แนวทางการเขียนหลักสูตรแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร

1 ชื่อหลักสูตร

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3 กำหนดรายละเอียดเนื้อหาพอสังเขป

4 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

โดยการเขียน “ชื่อหลักสูตร” นั้น นอกจากจะต้องใช้คำที่เป็น Key Word ที่คนส่วนมากสนใจและเป็นหลักสูตรที่วิทยากรมีความสามารถในการสอนแล้ว ยังต้องเลือกใช้คำที่ดึงดูดความสนใจหรอมีพลังอีกด้วย เช่น “หลักสูตรพัฒนานักขาย PC 3มิติ”

การกำหนด “วัตถุประสงค์ของหลักสูตร” ควรเลือกวัตถุประสงค์โดยคำถึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องมีหลายข้อ แต่ให้เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจน

การเขียน “เนื้อหา หรือ หัวข้อในหลักสูตร” วิทยากรสามารถเขียนโดยคัดเลือกเฉพาะหัวข้อใหญ่ๆ ที่เป็นหลักสำคัญก่อนได้ แต่เมื่อมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาวิทยากรควรใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปด้วย

การระบุ “สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ” หัวข้อนี้จะคล้ายๆ กับการเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรนั่นก็คือ เลือกใส่เฉพาะประโยชน์ที่เป็นประเด็นหลักสำคัญๆ เท่านั้น เรียกว่าเป็นประโยชน์แบบชัดเจนและแท้จริง

นอกจากนี้สิ่งที่สิทยากรควรเตรียมตัวล่วงหน้าก็คือ “เครื่องมือที่จะใช้ในการสอน” หรือ “รูปแบบในการสอน” ที่เป็นแนวทางของตัวเอง หรือที่ตัววิทยากรเองมีความถนัด เช่น การเลือกใช้กิจกรรม หรือการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ประกอบการสอน เช่น คลิป vdo ฯลฯ

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้วิทยากรที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากสามารถสร้างหลักสูตรของตัวเองได้อย่างมั่นใจและโดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น