ทำความรู้จัก อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย


อ.สุณิชชา ชอบชัย

อยากชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนสังคมให้มีความสุข โดยเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆ ภายในจิตใจของเราเองแล้วขยายออกไปยังบุคลอื่นรอบตัวเหมือนน้ำกระเพิ่ม ที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล้กน้อยก็สามารถส่งต่อสิ่งดีๆ ได้ เพื่อนำพาตัวเองไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด กับกระบวนการง่ายๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวกทางความคิด กล้าลงมือทำ สะสมประสบการณ์ มุ่งมั่นฝึกฝน รู้จักเสพสุขกับความสำเร็จเล็กๆ ทีละขั้นจนไปถึงความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้เป็น “ความภาคภูมิใจ” ที่จะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณเก่งขึ้น มีความสุขขึ้นได้ในทุกๆ วันค่ะ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง pplearning (บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด)
 • วิทยากรเชี่ยวชาญด้านงานบริการ งานขาย การตลาด และพัฒนาผู้นำในองค์กร
 • ที่ปรึกษาระบบงานขาย งานบริการ งานพัฒนาทีมผู้นำ และงานวางระบบองค์กร
 • โค้ชพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ( 1:1 Coaching, Group Coaching, Team Coaching )

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • หลักสูตรพัฒนานักขายทางโทรศัพท์ (telesale)
 • หลักสูตรพัฒนาพนักงานขาย (PC) ณ จุดขาย
 • หลักสูตรหัวหน้างานเชิงรุก
 • หลักสูตรผู้นำเชิงรุก
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
 • หลักสูตรการโค้ช (Coaching) สำหรับผู้บริหาร

พูดคุยกับอ.สุณิชชา เพิ่มเติม

คุยกับ อ.สุณิชชา