อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่พื้นที่แห่ง ความสุข กับการสร้างความสุขด้วยการพัฒนาตนเอง พร้อมพัฒนาคนรอบข้าง อย่างมีพลังไม่หยุดยั้ง แม้พบเจออุปสรรคมากมาย เรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนสังคมให้มีความสุขได้ จากพื้นที่เล็กๆ ภายในจิตใจของเรา ขยายออกเป็นการกระทำที่สามารถรับรู้ได้จากการยอมรับของบุคคลรอบข้าง แล้วนำพาสู่สังคมอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการเลือกของตัวเขาเอง กับกระบวนการง่ายๆ กลับไปที่พื้นฐานแห่งการยอมรับตัวเอง…ด้วยทัศนคติเชิงบวกทางความคิด กล้าลงมือทำ สะสมประสบการณ์ มั่งมั่นมีความสุขกับความสำเร็จ เก็บไว้เป็น “ความภาคภูมิใจ” ใช้เป็นยาวิเศษรักษาได้ทุกอาการค่ะ

ปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง pplearning (บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด)
  • วิทยากรเชี่ยวชาญด้านงานบริการ งานขาย การตลาด และพัฒนาผู้นำในองค์กร
  • ที่ปรึกษาระบบงานขาย งานบริการ งานพัฒนาทีมผู้นำ และงานวางระบบองค์กร
  • โค้ชพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ( 1:1 Coaching, Group Coaching, Team Coaching )